"นักศึกษาหลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนร่วมเสนอผลงาน senior projects ในงานSciEx2019 ทั้งการนําเสนอแบบposter แบบshort talk และการนําเสนอแบบplanery talk

         

 

Read more: ภาพกิจกรรมSciEx2019