Mat-Sci Seminar

งานสัมมนาของเราจัดขึ้นทุกวันอังคารเวลา 13:30 น. จนถึง 15:30 น. ที่ห้อง SC1-151 โปรดติดตาม Facebook ของเราเพื่อดูรายชื่อวิทยากรที่ถูกรับเชิญในการสัมมนาครั้งนั้นๆ โดยที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้

เลขห้อง: 975 4461 4155

รหัส: 031633

บันทึกการสัมมนา

 

Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5515 milliseconds